Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 242

Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргыз тили 6-класс (Қирғиз тилида)

※ Download: Кыргыз тили китеби 9 классЖогоруда айтылгандай, фразеологизмдердин компоненттери өздөрүнүн алгачкы лексикалык маанилеринен толук же жарым-жартылай алысташып, маани жактан өз ара ширелишип, фразеологиялык бир мааниге биригишет. По мере издания Мамбетова З. Кыргыз тил илиминде фразеологизмдерди теориялык жактан да, методикалык жактан да кеңири иликтөөгө алган окумуштуу Р.


Кыргыз тили китеби 9 класс

Алгебра 2003 и выше М. Педагогикалык кеңеште каралган маселелер: 1. Хрестоматия» методическое пособие для учителей; «Учкун»8.


Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргыз тили 6-класс (Қирғиз тилида) - Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 4 класс»Е.


Кыргыз тили китеби 9 класс

 

"Саманчынын жолу" спектакли сөзү жок ойнолот